15.05.09


"Im Namen des Volkes", im Namen welches Volkes?