01.06.09


"Im Namen des Volkes", im Namen welches Volkes?